Lezing: Wat is wijsheid?

‘If I have seen further, it is by standing on the shoulders of giants’ –Isaac Newton

Deze lezing geeft een sprankelende inleiding in de filosofie: wat is het eigenlijk? Wie was Socrates en was hij wijs? Wat heeft Socrates te maken met creativiteit en persoonlijk leiderschap? Wat hebben we 2500 jaar later nog aan die oude intellectuele reuzen zoals Socrates, Plato en Aristoteles. Meer dan je denkt, en vooral meer als je denkt.

ik heb me in mijn werkzame leven vooral bezighouden met de mens en zijn werk. Onder meer als arbeidsbemiddelaar, re-integratie specialist, arbeidsdeskundige en beleidsadviseur. Hier kreeg ik te maken met mensen die door lichamelijke of psychische klachten niet meer instaat waren hun oude werk te doen. In die tijd (die jaren 90 en 00) was maar liefst een derde deel van de uitval gebaseerd op psychische klachten; spanningsklachten. Vaak zag ik in die lastige trajecten dat, wanneer alle houvast werd losgelaten, de bodem werd aangeraakt, we opeens in staat zijn na te denken over ‘hoe te leven’, terug te kijken.

Maar het is natuurlijk jammer, en ook niet per se nodig, dat daar zo’n life-event voor nodig is. Waarom zouden we dat niet gewoon doen wanneer we nog lekker in ons vel zitten?

Ik schrijf nu een boek: over ‘worden die bent’, (kan dat?), en de zin (in) van ons werk in ons leven. Al heel lang verdiep ik me in het denkwerk van grote denkers over hoe we het best het goede leven kunnen leven. Een deel van dat boek gaat over het belang van filosofie. Dit deel, waarin ik stilsta bij  de vraag wat het eigenlijk is, wat we eraan hebben, staat centraal in deze lezing. 

Filosofie voor mensen die hier geen academische carrière of studie aan hebben gewijd, maar wel gewoon hun leven leiden inclusief de mooie en scherpe randjes door de bestaansonzekerheid die het leven nu eenmaal kent.

 

Filosofie voor millenials. 

Zo wilde ik deze presentatie eerst noemen. Maar, ook op oude(re) leeftijd leren we nog veel van levenswijsheid die in de oudheid is verworven. Tenzij we menen dat we door de leeftijd alleen al wijs zijn natuurlijk. Dan houdt de verwondering op, is het denken over ons leven stilgezet en leven we op -in beton gegoten- overtuigingen. Sowieso zal het wellicht wat lastiger zijn om op oudere leeftijd (nieuwe) wijsheid tot je te nemen. Dit betekent namelijk ook vaak dat je eerdere overtuigingen opnieuw moet bezien wat moeilijker is om te doen omdat je daar in leven al zoveel in hebt geïnvesteerd. Een lenigheid van ‘geest’, zorgt ervoor dat je ‘oude’ ideeën opnieuw kunt bekijken. Laten we ons leven hiermee een plezier doen. 

Onmisbare vaardigheden

Deze lezing is bedoeld voor iedereen die niet alleen levensvragen wil stellen aan het begin van zijn leven (wat wil ik later worden) en tegen het einde (wat heb ik bereikt?) maar dat nu wil doen. Op een moment dat je er wat aan kunt doen. Het moedigt in ieder geval aan om dat te doen.

Het helpt je en inspireert je na te denken, te reflecteren. Een onmisbare vaardigheid in een periode waarin, leiderschap, emphatie en creativiteit steeds waardevoller worden in plaats van de kennis die we meebrachten van school.

Deze lezing is ook beschikbaar in een verkorte variant als key-note of uitgebreider als seminar.

Wil je weten waarom ik dit seminar eigenlijk geef? En wat nu eigenlijk het nut ervan is? Hier kun je doorlezen >>